Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Tổng hợp các mẫu văn bản hành chính và sinh hoạt Giáo hội (tải về)


Giới thiệu các mẫu văn bản phổ biến trong sinh hoạt Giáo hội, được tập hợp theo các chuyên mục. Quý vị cần mẫu văn bản nào thì bấm tải về loại văn bản đó.


1. Hành chính năm

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?