Lưu ý: Quý vị cần mẫu văn bản nào thì bấm vào chữ tải về tại văn bản đó


1. Tải về: Mẫu văn bản báo cáo hoạt động tôn giáo (cá nhân)

2. Tải về: Đơn Xin cấp chứng nhận tăng ni
3. Tải về: Đơn xin phát nguyện xuất gia
4. Tải về: Sơ yếu lý lịch
5. Tải về: mẫu đơn xin thọ giới
Mô_tả

Bài viết liên quan:

Nhận định

Mới hơn Cũ hơn