Notification

×

Iklan

Iklan

CÁO PHÓ: Đại Lão Hoà Thượng THÍCH THIỆN HUỆ tân viên tịch

TT-TT - 16.8.20 Last Updated 2022-03-11T22:16:58Z
    CHIA SẺ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

CÁO PHÓ

 

-    Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

-    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

-    Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ


Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Nguyên Ủy viên  Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Ủy viên Ban Tăng Sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VI, VII. Nguyên Thành viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiều nhiệm kỳ. Nguyên Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp. Trụ trì chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

-     

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Canh Tý) tại chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

                                          * Trụ thế       : 80 năm

                                          * Hạ lạp         : 58 năm       

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 8 năm 2020  (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Canh Tý).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Tổ đình Chùa Phước Hưng.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 7 giờ00 ngày 18 tháng 8 năm 2020  (nhằm ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý).

- Lễ truy niệm và cung tống kim quan được cử hành vào lúc 10giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày mùng 4 tháng 7 năm Canh Tý) và nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Phước Hưng.

                                                                                                                                                                                               Nay Cáo Phó

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ* Ngày 17 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 28/6/Canh Tý).

                      - 14 giờ 00                    : Lễ nhập Kim quan

                      - 15 giờ 00                    : Lễ thành phục

                      - 17 giờ 00                    : Dược thạch

                      - 18 giờ 15                    : Luân phiên tụng niệm

* Ngày 18 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 29/6/Canh Tý).

                      - 3 giờ 30                      : Thức chúng

                      - 4 giờ 00                      : Công phu khuya

                      - 5 giờ 00                      : Trang nghiêm Đạo tràng

                      - 6 giờ 00                      : Tiểu thực

                      - 8 giờ à 10 giờ 00     : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 10 giờ 00                    : Khóa lễ cúng Phât và cung Tiến giác linh

                      - 11 giờ 00                    : Thọ trai

                      - 14 giờ à 17 giờ 00   : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 17 giờ 00                    : Dược thạch

                      - 18 giờ 15                    : Luân phiên tụng niệm

* Ngày 19 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 01/6/Canh Tý).

                      - 3 giờ 30                      : Thức chúng

                      - 4 giờ 00                      : Công phu khuya

                      - 5 giờ 00                      : Trang nghiêm Đạo tràng

                      - 6 giờ 00                      : Tiểu thực

                      - 8 giờ à 10 giờ 00     : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 10 giờ 00                    : Khóa lễ cúng Phât và cung Tiến giác linh

                      - 11 giờ 00                    : Thọ trai

                      - 14 giờ à 17 giờ 00   : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 17 giờ 00                    : Dược thực

                      - 18 giờ 15                    : Luân phiên tụng niệm

 

 

* Ngày 20 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 02/6/Canh Tý).

                      - 3 giờ 30                      : Thức chúng

                      - 4 giờ 00                      : Công phu khuya

                      - 5 giờ 00                      : Trang nghiêm Đạo tràng

                      - 6 giờ 00                      : Tiểu thực

                      - 8 giờ à 10 giờ 00     : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 10 giờ 00                    : Khóa lễ cúng Phât và cung Tiến giác linh

                      - 11 giờ 00                    : Thọ trai

                      - 14 giờ à 17 giờ 00   : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 17 giờ 00                    : Dược thạch

                      - 18 giờ 15                    : Luân phiên tụng niệm

* Ngày 21 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 03/7/Canh Tý).

                      - 3 giờ 30                      : Thức chúng

                      - 4 giờ 00                      : Công phu khuya

                      - 5 giờ 00                      : Trang nghiêm đạo tràng

                      - 6 giờ 00                      : Tiểu thực

                      - 8 giờ à 10 giờ 00     : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 10 giờ 00                    : Khóa lễ cúng Phât và cung Tiến giác linh

                      - 11 giờ 00                    : Thọ trai

                      - 14 giờ à 19 giờ 00   : Lễ viếng của các phái đoàn

                      - 17 giờ 00                    : Dược thực

                      - 19 giờ 00                    : Phụng thỉnh Linh Mô yết Tổ-

                                                                bạch Phật-Bố tát    

                      - 20 giờ 00                    : Hoài niệm Ân sư

* Ngày 22 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 04/7/Canh Tý).

                      - 3 giờ 30                      : Thức chúng

                      - 4 giờ 00                      : Công phu khuya

                      - 6 giờ 00                      : Tiểu thực

                      - 9 giờ 00                      : Khóa lễ cúng Phât và cung Tiến giác linh                9 giờ 30                      : Thọ trai

                      - 10 giờ 30                    : Chính thức lễ Truy niệm 


                                                                 (có chương trình riêng)

                     -08giờ0     :Cung tống Kim quan nhập bảo tháp.                                  

BAN CHỨNG MINH

1. HT. Thích Thiện An – Thành viên HĐCM TW – CM Ban trị sự GHPGVN tỉnh ĐT.

2. HT. Thích Nhật Quang – Thành viên HĐCM TW – CM Ban trị sự GHPGVN tỉnh ĐT.

3. HT. Thích Phước Thông – Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

4. HT. Thích Thiện Phương – Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ


TRƯỞNG BAN:


HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN.


PHÓ BAN:

 

1. HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS – Trưởng Ban Tăng Sự TW GHPGVN.

2. HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp Chế TW GHPGVN.

3. TT. Thích Thiện Thống -  Phó Chủ tịch HĐTS.

4. HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp – Điều hành tang lễ.

5. TT. Thích Huệ Minh – Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

6. TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

7. TT. Thích Thiện Xuân – Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

8. Đại Đức Thích Chơn Trí – Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

9. Đại Đức Thích Chơn Tâm – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh ĐT.

11. Ông Võ Hoàng Cương – Tỉnh Ủy viên - Phó chủ tịch Thường trực UB.MTTQVN tỉnh ĐT.

12. Ông Châu Văn Tài – Trưởng Phòng Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp.

 

ỦY VIÊN

1.             TT. Thích Huệ Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm Soát Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

2.             TT. Thích Thiện Hương – Trưởng Ban Pháp Chế Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

3.             TT. Thích Thiện Chí – Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

4.             NT. TN Như Trung – Phó BTS – Trưởng PB Ni giới GHPGVN tỉnh ĐT.

5.             Đại Đức Thích Lệ Nhật – Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

6.             Đại Đức Thích Phước Huệ - Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

7.             TT. Thích Thiện Hữu - Ủy viên TT. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

8.             TT. Thích Minh Thuần – Trưởng Ban trị sự Phật giáo Huyện Thanh Bình.

9.             TT. Thích Huệ Thủ - Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò.

10.         TT. Thích Thiện Ngữ - Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Lai Vung.

11.         Đại Đức Thích Thiện Liêm – Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Hồng.

12.         Bà Võ Thị Bình – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UB.MTTQVN Tp. Sa Đéc.


BAN THƯ KÝ – TIẾP LỄ

 

1.             TT. Thích Minh Sơn – Phó Thư ký – Chánh Vp. BTS Phật giáo tỉnh ĐT

2.             Đại Đức Thích Chí Thiện –Phó Thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp

3.             Đại Đức Thích Trí Khả – Phó Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh ĐT.

4.             Đại Đức Thích Huệ Nghiêm – Phó Ban TT. Ban TTTT Phật giáo tỉnh ĐT.

5.             Đại Đức Thích Thiện Trí - Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

6.             Đại Đức Thích Thiện Pháp - Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

7.             Đại Đức Thích Phước Hạnh

8.             Đại Đức Thích Thiện An

9.             Đại Đức Thích Nguyên Tấn

10.         NS. TN Lệ Thanh

11.         NS. TN Như Nghiêm

12.         NS. TN Như Minh

13.         SC. TN Như Thanh (Phật Huệ)

14.         SC. TN Huệ Quảng

15.         SC. TN Lệ Nghiêm

16.         SC. TN Minh Ngọc

THỦ QUỸ

1.             SC. TN Giác Nhân

2.             SC. TN Diệu Thanh

BAN TRẦN THIẾT

1.             Đại Đức Thích Phước Huệ

2.             TT. Thích Thiện Lâm

3.             Đại Đức Thích Thiện Phúc

4.             Đại Đức Thích Trí Kiểm

5.             Đại Đức Thích Minh Phước

6.             Đại Đức Thích Phước Thông

7.             Đại Đức Thích Viên Thành

8.             Đại Đức Thích Minh Khởi

9.             Đại Đức Thích Minh Nhựt

BAN NGHI LỄ

1.             TT. Thích Thiện Chí

2.             TT. Thích Chí Tâm

3.             Đại Đức Thích Chơn Minh

4.             Đại Đức Thích Thiện Phước (KP)

5.             Đại Đức Thích Thiện Phước (HP)

6.             Đại Đức Thích Thanh Sơn

7.             Ban nghi lễ PG tỉnh ĐT

BAN TIẾP TÂN

1.             TT. Thích Huệ Minh

2.             TT. Thích Tĩnh Triệt

3.             TT. Thích Thiện Xuân

4.             TT. Thích Thiện Nghĩa

5.             Đại Đức Thích Huệ Phát

6.             NT. TN Như Trung

7.             Ông Châu Văn Tài

8.             Thành viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh ĐT

BAN XƯỚNG NGÔN

1.             TT. Thích Minh Sơn

2.             Đại Đức Thích Trí Khả

3.             Đại Đức Thích Lệ Nhật

4.             Đại Đức Thích Minh Nhã

BAN KÝ SỔ TANG

1.             TT. Thích Thiện Lâm

2.             Đại Đức Thích Minh Phước

3.             Đại Đức Thích Minh Nhựt

4.             Đại Đức Thích Viên Thành

BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

1.             Đại Đức Thích Lệ Nhật

2.             Đại Đức Thích Huệ Nghiêm

3.             Đức Thích Thiện Thảo

4.             Phật tử Nguyễn Hoàng

5.             Phật tử Lệ Trí

6.             Phật tử Duy Khoa

BAN THÔNG SỰ

1.             Đại Đức Thích Trí Niệm

2.             Đại Đức Thích Thiện Thảo

3.             Đại Đức Thích Trung Chánh

BAN THỊ GIẢ

1.             Đại Đức Thích Trí Thắng

2.             Tăng Ni Sinh Trưởng TCPH ĐT

3.             Phật tử chùa Phước Hưng

BAN HƯƠNG ĐĂNG

1.             Đức Đức Thích Phước Trọng

2.             Đại Đức Thích Đức Bình

3.             Chư Tăng ACKH chùa Phước Hưng

BAN HẦU KIM QUAN

1.             TT. Thích Thiện Hữu

2.             Đại Đức Thích Thiện An

3.             Tăng  Sinh Trưởng TCPH ĐT

BAN TRAI SOẠN

1.             Phật Tử chùa Phước Hưng

BAN HÀNH ĐƯỜNG

1.             Đại Đức Thích Minh Khởi

2.             Đại Đức Thích Minh Tấn

3.             Đại Đức Thích Giác Bổn

4.             Đại Đức Thích Nguyên Tấn

5.             Đại Đức Thích Nguyên Độ

6.             Đại Đức Thích Nguyên Từ

7.             SC. Thích Nữ Như Phú

8.             Tăng Ni Sinh Trưởng TCPH ĐT

BAN TRÀ NƯỚC

1.             Phật tử Chùa Phước Hưng

BAN TRẬT TỰ  - THỦ XA

1.             Phật tử Chùa Phước Hưng

2.             Phật tử Chùa Bửu Quang

3.             Tổ tự quản Phường 1

BAN HIẾU ĐỒ

1.    Thích Chơn Trí

2.    Thích Chơn Tâm

3.    Thích Huệ Tâm

4.    Thích Thiện Tánh

5.    Thích Minh Tấn

6.    Thích Minh Khởi

7.    Thích Minh Nhựt

8.    Thích Minh Phước

9.    Thích Huệ Phát

10.Thích Minh Nhã

11.Thích Huệ Nghiêm

12.Thích Tâm Lễ

13.Thích Tri Ân

14.Thích Trí Thắng

15.Thích Trí Thiện

16.Thích Nguyên Quang

17.Thích Phước Trọng

18.Thích Trí Ngộ

19.Thích Trí Sơn

20.Thích Trí Nguyên

21.Thích Trí Huệ

22.Thích Trí Tài

23.Thích Trí Lộc

24.Thích Trí  Lợi

25.Thích Trí Châu

26.Thích Trí Toàn

27.Thích Trí Định

28.Thích Trí Thông

29.Thích Trí Tín

30.Thích Trí Phát

31.Thích Nữ Diệu Thanh

32.Thích Nữ Minh Ngọc

33.Thích Nữ Huệ Ngộ

THIẾT BỊ

1.             Thích Trí Châu

2.             Phật Tử Huy Hùng

BAN Y TẾ

1.             Trung Tâm Y tế Thành phố Sa Đéc

2.             Phật tử Ngọc Đăng

3.             Phật tử Diệu Hoa