Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân (Châu Thành- Đồng Tháp)


Từ thuở Sư Tổ Liễu Ngọc – Phổ Minh khai sơn khoảng năm Tự Đức thứ II (1849)pgđt

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?