Notification

×

Iklan

Ban Trị sự quyết định nhiều nội dung quan trọng trong kỳ họp thường lệ tháng 2

TT-TT - 21.3.14 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ
         
Chiều ngày 20/04/2014, chư Tôn đức Thường trực BTS và các trưởng ban ngành, trưởng phó các các Trị sự thành phố, huyện, thị của Phật giáo Đồng Tháp đã tham dự buổi họp định kỳ, nhằm báo cáo các Phật sự diễn ra trong tháng và triển khai các Phật sự quan trọng sắp tới.

          Nội dung phiên họp được thảo luận qua hai vấn đề quan trọng là Đại Lễ Phật Đản Vesak 2014, và An Cư Kiết hạ PL 2558. Qua đó Ban trị sự đã đề cử chính thức 6 vị tham dự Đại Lễ tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình do Phật giáo Trung Ương tổ chức. 
Danh sách gồm:
          1) TT Thích Chơn Minh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS
          2) TT Thích Thiện Năng, Phó BTS
          3) ĐĐ Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BST
          4) TT Thích Thiện Xuân, Trưởng Ban Hoằng pháp BTS
          5) ĐĐ Thích Lệ Nhật, Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông PG Đồng Tháp
          6) ĐĐ Thích Phước Huệ, Trưởng Ban Văn hóa PG Đồng Tháp.
Đối với sự chuẩn bị cho Đại lễ Vesak tại tỉnh nhà, cuộc họp cũng đã thống nhất  lựa chọn danh sách các giảng sư tiến thành thuyết giảng trong các ngày diễn ra Đại lễ; lựa chọn địa điểm, thời gian và các nơi đặt lễ đài Phật đản
Theo đó
1) Lễ Đài do BTS tổ chức tại chùa Phước Hưng TP Sa Đéc, vào đêm 14/04/ Giáp Ngọ do TT Thích Thiện Năng thuyết giảng
2) Lễ đài chùa Hòa Long, TP Cao Lãnh, vào đêm 13/04/ Giáp Ngọ, do ĐĐ Thích Thanh Sơn thuyết giảng.
3) Lễ Đài chùa Linh Sơn huyện Tháp Mười, vào đêm 13/04/ Giáp Ngọ, do TT Thích Giác Hòa thuyết giảng.
4) Lễ đài chùa Thanh Lập, vào ngày 12/04/ Giáp Ngọ (sẽ phân bổ sau)
5) Lễ đài chùa Nam An huyện Thanh Bình, vào đêm 08/04/ Giáp Ngọ, do TT Thích Minh Thuần thuyết giảng.
6) Lễ đài chùa Tâm Thành huyện Tam Nông, vào đêm 13/04/Giáp Ngọ, do ĐĐ Thích Chí Trường thuyết giảng.
7) Lễ đài tại TX Ngọc Liên, thị xã Hồng Ngự, vào đêm 10/04/Giáp Ngọ,do ĐĐ Thích Phước Viên thuyết giảng.
8) Lễ đài chùa Thanh Lương, huyện Hồng Ngự,vào đêm 11/04/Giáp Ngọ, do ĐĐ Thích Trí Chơn thuyết giảng.
          9) Lễ đài chùa Lập Phúc huyện Tân Hồng, vào đêm 12/04/ Giáp Ngọ, do ĐĐ Thích Thiện An thuyết giảng.
          10) lễ đài chùa Kim Bửu huyện Lấp Vò, vào đêm 13/04/Giáp Ngọ, do TT Thích Huệ Thủ thuyết giảng.
11) Lễ đài chùa Hội Phước, huyện Châu Thành, vào đêm 13/04/Giáp Ngọ, do HT Thích Giác Hóa thuyết giảng.
12) Lễ đài chùa Kim Thinh, huyện Lai Vung, vào đêm 12/04/Giáp Ngọ, do TT Thích Trí Hải thuyết giảng.
          Và quyết định chọn các điểm chùa tổ chức An Cư Kiết Hạ năm 2014, PL 2558 như sau:
          1) Chùa Phước Hưng, TP Sa Đéc dành cho Chư Tăng
          2) Chùa Tam Bảo, huyện Châu Thành, dành cho hành giả chuyên pháp môn Thiền.
          3) Chùa Đức Long, huyện Lai Vung, cho Chư Ni.
          4) chùa Hưng Thiền, huyện Cao Lãnh, dành cho Chư Ni.
          5) Chùa thành Lương, huyện Cao Lãnh, chư Tăng trường Trung Cấp Phật học
          6) Chùa Phước Huệ, TP Sa Đéc, chư Ni trường Trung Cấp Phật Học.
          Và tại phiên họp Chư Tôn Đức thường trực cũng đã đề xuất bầu ra ban tổ chức lễ hội hằng năm tại chùa Tháp Linh, huyện Tháp Mười. Được biết chùa Tháp Linh là một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia, đã được Nhà nước công nhận. Nên nơi đây mỗi năm thường có hai ngày lễ hội lớn, vào 15/03 và 15/11/ AL, có hàng ngàn lượt người về tham gia dự hội. Để chuẩn bị và tổ chức xứng tầm với một lễ hội của Phật giáo tỉnh nhà, cũng như của cả nước BTS đã chỉ đạo cần tập trung tốt hơn nữa để nâng cao lễ hội hằng năm tại chùa Tháp Linh.


 
 Lệ Nhật