Phật giáo Đồng Tháp sẵn sàng cho Đại Lễ Phật Đản 2558, DL 2014Vào lúc 14 giờ ngày 04/04/Giáp Ngọ, tại Văn phòng chùa Bửu Quang của Ban Trị Sự, thường trực Tỉnh hội và các ban ngành được phân công vào ban tổ chức lễ Phật Đản đã tiến hành cuộc họp nhằm thống nhất lại các hoạt động trong chương trình Đại lễ Vesak 2014
          Qua đó được sự đồng ý của UBND tỉnh Đồng Tháp và thống nhất của thường trực Tỉnh hội, mỗi huyện thị, thành phố được trang trí một xe hoa Phật Đản, và chỉ tập trung diễu hành theo tuyến đường ở TP Sa Đéc vào đêm 14/04/Giáp Ngọ, và tại TP Cao Lãnh vào đêm 15/04/Giáp Ngọ. Nếu Ban Trị Sự Phật Giáo các huyện thị thành có chương trình diễu hành riêng tại địa phương thì phải có sự chấp thuận của UBND các huyện thị. Lễ đài chính sẽ đặt tại chùa Phước Hưng, Tp. Sa Đéc.
          Buổi họp cũng đã quyết định 5 điểm An Cư Kiết Hạ 2014 tại các điểm: chùa Phước Hưng TP Sa Đéc dành cho chư Tăng, chùa Đức Long huyện Lai Vung, chùa Hưng Thiền huyện Cao Lãnh dành cho chư Ni, và hai điểm chùa Thanh Lương huyện Cao Lãnh, chư Tăng trường TCPH Đồng Tháp, chùa Phước Huệ, phường 1. TP Sa Đéc ( lớp Ni). Dự kiến trong chương trình giảng dạy ba tháng An Cư, ngoài Kinh Luật Luận, ban giảng huấn sẽ mở khóa "Bồi dưỡng nhiệm vụ trì trì" cho Tăng Ni toàn tỉnh.
          Kết thúc phiên họp Hòa Thượng Thích Thiện Huệ Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh hội, đã tán dương tinh thần của chư tôn đức được phân công trách nhiệm, và động viên cố gắng hoàn thành Phật sự quan trọng cho Đại Lễ Vesak, và An Cư Kiết Hạ năm 2014.
Lệ Nhật
Mới hơn Cũ hơn