Notification

×

Iklan

Ban Hoằng pháp Trung ương thăm Đạo tràng An cư kiết hạ tại Đồng Tháp

TT-TT - 21.7.14 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ
Sáng ngày 22/6 (18/07/2014) tại Đạo tràng An Cư Kiết Hạ chùa Phước Hưng, thành phố Sa Đéc; Phái đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đến thăm đã đến thăm.Tiếp phái đoàn Ban Hoằng Pháp có HT. Thích Thiện Huệ Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Minh, Phó Ban TT BTS. GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Năng Phó Ban BTS. GHPGVN tỉnh.
Phái đoàn do HT. Thích Tấn Đạt, Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó Ban TT Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, TT. Giác Trí Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TW GHPGVN; TT. Thích Giác Pháp Ủy viên HĐTS, Ủy viên thường trực Hoằng Pháp TW GHPGVN cùng chư tôn đức quang lâm
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ có lời cung đón phái đoàn Ban Hoằng pháp và giới thiệu đôi nét về Phật Giáo Đồng Tháp qua các khóa an cư kiết hạ từ năm 1981 đến nay, Phật giáo Đồng Tháp luôn cố gắng và hoàn thành viên mãn các kỳ an cư, xứng đáng là mảnh đất có truyền thống Phật giáo lâu đời ở khu vực miền tây.
Hòa Thượng Thích Tấn Đạt thay mặt HĐTS, Ban Hoằng pháp TW có lời tán thán Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp về việc cung đón Ban Hoằng pháp.
“Đồng Tháp là cái nôi xuất thân những vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam như: cố Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, cố Hòa Thượng thượng Từ hạ Nhơn, trình bày những công hạnh của các ngài trong sự tu tập hằng ngày của Hòa thượng, các hành giả an cư phải lấy đó mà nương theo. Những hoạt động của Tăng Ni sống đoàn kết, phát huy các hoạt động Phật sự trong thời đại mới.
Muốn làm người đức hạnh phải nương theo các vị Hòa Thượng, điều đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân của hành giả, phát tâm dũng mãnh hóa độ chúng sanh, lãnh đạo Giáo hội hoằng dương chánh pháp. Chúng ta được ở quê hương hoa sen Đồng tháp, thì tự hào kế thừa các bậc đi trước, làm cho quê hương xứ sở Sen đạt nhiều thành tích mới trong thời kỳ mới.
Trong 9 tháng hoằng pháp, 3 tháng cấm túc an cư trao dồi Tam Vô Lậu Học, tu tập bồ đề có nhận thức kịp với thời đại, về xu thế phát triển của xã hội, việc vấn thân Bồ tát đạo với xã hội thời nay. Thông qua giáo lý đức Phật để làm hành trang nhập thế”
Trong phái đoàn gửi đến hành giả an cư quyển sách cẩm nang Phật pháp do Ban Hoằng Pháp biên soạn và tịnh tài cúng dường đến Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Phước Hưng.
Ban Trị sự PGĐT năm nay khai giảng 5 đạo tràng kiết hạ và có 492 hành giả an cư trong tỉnh.