Lễ Húy kỵ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Nghĩa


Sáng ngày 13/10 Giáp Ngọ (nhằm 4/12/2014) tại chùa Hải Huệ (Tp. Sa Đéc), chư ni bổn tự long trọng tổ chức Lễ Húy kỵ tưởng niệm ngày Ni trưởng thâu thần thị tịch.


Đến chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện An, thành viên HĐCM; Chư tôn thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, BTS. thành phố Sa Đéc, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trong tỉnh quang lâm về chùa Hải Huệ chứng minh buổi lễ tưởng niệm.

Trong buổi lễ, TT. Thích Thiện Năng đã ôn lại những công hạnh mà Ni trưởng suốt quảng đời phục vụ hoằng pháp lợi sanh. Đối với Phật giáo Sa Đéc suốt quảng đời từ khi xuất gia cho đến khi Ni trưởng thâu thần thị tịch, Ni trưởng đã trụ trì và thực hạnh đúng phương châm “Đạo Pháp Dân Tộc”. Chư Ni Sa Đéc cũng như môn đồ hiếu quyến hãy lấy gương hạnh của Ni Trưởng mà trang nghiêm tự viện, hoằng pháp độ sanh.
Huệ Nghiêm
Mới hơn Cũ hơn