Notification

×

Iklan

Lấp Vò: Chùa An Khánh khai đàn Dược sư, cầu an đầu năm

TT-TT - 6.2.15 Last Updated 2022-04-18T08:10:15Z
    CHIA SẺ
 
Ngày mùng 6/01/ Ất Mùi (nhằm 24/2/2015) tại đạo tràng chùa An Khánh (Lấp Vò) long trọng tổ chức khai Đàn Dược Sư – Hoa đăng cầu an đầu năm. Buổi lễ được sự hướng dẫn Đại Đức Thích Minh Lý trụ trì chùa An Khánh và chư Tăng tại bổn tự.
      Về tham dự buổi lễ có các vị chắc sắc tôn giáo bạn, nam nữ Phật tử trong và tỉnh tham dự.
       Hoa đăng Dược Sư cầu an vì mục đích “Quốc thái, dân an, thiên hạ thái bình, cầu an cho đồng bào Phật tử và gia đình thân tâm an lạc”. Mỗi năm được sự hưởng ứng đông đảo phật tự mộ đạo về tham dự.
      Chương trình lễ diễn ra buổi tối với chương trình: khai kinh Dược sư cầu an, khánh tuế và lễ truyền đăng cầu nguyện tại khuôn viên chùa, sau cùng là nghi thức cầu nguyện của các vị chắc sắc tôn giáo bạn.
     Buổi lễ có khoảng 800 nam nữ phật tử về tham dự
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huệ Nghiêm