Chùa Phong Hòa (Cao Lãnh)

Chùa Phong Hòa – xã Phong Mỹ - h.Cao Lãnh – tỉnh Đồng ThápMới hơn Cũ hơn