Chùa Quê Hương (Tam Nông)

Chùa Quê Hương thuộc xã Phú Đức, huyện Tam NôngMới hơn Cũ hơn