Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Chùa Thanh Lương (H. Cao Lãnh)

Địa chỉ: QL30, An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại:+84 67 3853 214


Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?