Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Tổ Đình Hội Phước (Sa Đéc)

Tổ Đình Hội Phước – Nha Mân – Sa Đéc, Đồng Tháp, từ thuở Sư Tổ Liễu Ngọc – Phổ Minh khai sơn khoảng năm Tự Đức thứ II (1849)Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?