Lai Vung: Lễ cung nghinh và tôn trí xá lợi Phật tại chùa Đức Long

Sáng ngày 02/04/Ất Mùi (19/05/2015) tại chùa Đức Long (huyện Lai Vung) tổ chức Lễ cung nghinh xá lợi Phật tôn trí tại chùa.

Đoàn cung nghinh xá lợi Phật từ đất Ấn Độ do Hòa thượng Thích Viên Giác - Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN dẫn đoàn. Xá lợi cũng đã được tôn trí ở các tự viện tại Tp.HCM, một phần đem về chùa Đức Long tôn trí và an vị.  
 

Trong buổi lễ Chư tôn đức được nghe giới thiệu về cuộc đời đức Phật Gotama và ý nghĩa ngọc Xá lợi, cuộc đời hành đạo từ xuất gia cho đến nhập niết bàn. Khi đức Phật đương thời các quốc vương và thần dân của 8 nước lớn thời bấy giờ rất cung kính và học theo hạnh hoằng pháp lợi sinh, và đến ngày nhập niết bàn xá lợi của Ngài được chia cho 8 quốc vương để làm điểm tựa tinh thần, và để cho thần dân chiêm ngưỡng, phụng thờ. 
 
Hơn hai nghìn năm Xá lợi đức Phật Thích Ca đã được tôn thờ ở các ngôi chùa tại nước Ấn Độ, Miến Điện, Việt Nam, và nhiều nước khác trên thế giới.
 
Sau buổi lễ cung nghinh là nghi thức an vị xá lợi tại chính điện chùa Đức Long, chư tôn Hòa thượng sái tịnh an vị xá lợi Phật cho người dân đất Lai Vung được chiêm bái những tinh hoa và cả đời Ngài còn lưu lại những viên xá lợi và các vị Thánh tăng. Giá trị tuy nhỏ nhưng trong những tháp xá lợi đó ẩn chứa biết bao những công hạnh tu hành và hoằng pháp lợi sinh, đem an vui cho nhân loại. 
 
 
Xá Lợi Phật và Thánh tăng cũng được xem là báo vật vô giá của đạo Phật ngày nay.

Huệ Nghiêm
 
Mới hơn Cũ hơn