Notification

×

Iklan

HĐTS GHPG VN thăm BTS và các Đạo tràng an cư tỉnh Đồng Tháp

btsdongthap - 24.6.15 Last Updated 2022-04-18T08:09:24Z
    CHIA SẺ
Sáng ngày 9/5 năm Ất Mùi (nhằm 24/6/2015) Hồi Đồng Trị Sự GHPGVN thăm Ban Trị Sự GHPGVN và các Đạo tràng An cư kiết hạ tỉnh Đồng Tháp tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc).


Đến thăm TT.Thích Thiện Thống, Phó tổng Thư ký kiêm chánh thường trực phía nam; HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Huệ Thông, UVTT HĐTS, Phó VP2; HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó VP2; ĐĐ.Thích Quang Thạnh, UV HĐTS, Phó VP2 và các thành viên trong đoàn.Cung nghinh tiếp đón phái đoàn do Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Uv HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh chủ trì. 


Trong buổi làm việc, TT. Thích Thiện Thống thay mặt T.Ư Giáo Hội phát biểu khâm khen Phật Giáo Đồng Tháp là một trong 13 ban BTS tiêu biểu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, đã hoàn thành những cồng tác Phật sự trong nữa nhiệm kỳ VII. 


Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát huy truyền thống phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật và đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội. Thượng Tọa cũng hướng dẫn về Đại hội cấp huyện, về việc kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ này và soạn thảo nhân sự, văn kiện, …cho  nhiệm kỳ mới.  Thượng tọa yêu cầu, BTS cấp tỉnh phải đoàn kết phục vụ cho PG tỉnh Đồng Tháp, giữ vững là vùng đất mệnh danh đất Phật.Phật Giáo Đồng Tháp đã tổ chức khóa an cư kiết hạ được 06 Đạo tràng trong tỉnh, có hơn 550 hành giả đây là việc phát triển về Tăng Ni tu hành trong ba tháng theo truyền thống Phật giáo. Mỗi hành giả hãy giữ vững giới luật, những điều thiện chưa sanh hãy cho sanh khởi, những điều bất thiện không nên sanh, vậy mới đạt được Niết bàn hiện tại. 


Thay mặt Thường trực HĐTS GHPGVN chúc mừng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tích Phật sự trong nữa nhiệm kỳ và chúc các hành giả một mùa an cư vô lượng an lạc, thành tựu các sở học và sở hành của bản thân.

HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó VP2 cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm và hướng dẫn các hành giả an cư về giới luật, oai nghi, pháp môn tu học. Hòa cùng nhau tu học trong 3 tháng, không hướng tâm bên ngoài nhiều nên thúc liễm thân tâm trao dồi Tam Vô Lậu.Hòa thượng Trưởng BTS tỉnh, Thích Thiện Huệ đã bày tỏ lòng tri ân đối với sự quan tâm của Trung ương GHPGVN đối với BTS Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp và Đại Đức Thích Chơn Tâm.


Huệ Nghiêm