Notification

×

Iklan

Ban Chỉ đạo các điểm an cư thăm các Đạo Tràng An cư Kiết hạ

btsdongthap - 6.7.15 Last Updated 2022-04-18T08:09:24Z
    CHIA SẺ
Ngày 20-21/5 năm Ất Mùi (nhằm ngày 5-6/7/2015) Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thăm viếng 06 Đạo Tràng An Cư trong tỉnh.

Đoàn do HT. Thích Thiện Huệ - Uv.HĐTS-Trưởng BTS, kiêm Trưởng Ban Chỉ Đạo An Cư tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Minh Uv.HĐTS – Phó TT. BTS kiêm Phó Ban Chỉ Đạo; TT. Thích Thiện Năng - Phó BTS, kiêm Trưởng Ban GDTN Tỉnh; ĐĐ. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư Ký, đã quang lâm về Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ chùa Phước Hưng, chùa Giác Tôn, chùa Hưng Thiền, chùa Tam Bảo và chùa Phước Huệ.

HT. Thích Thiện Huệ, Trưởng Ban Chỉ Đạo đã chúc mừng 550 hành giả an cư của 06 điểm trong tỉnh, đã trải qua gần nữa mùa hạ, các vị đã cùng nhau sách tấn tu học tại trú xứ, thúc liễm thân tâm trao dồi tam vô lậu. Hòa Thượng cũng đã tuyên dương Ban giám hạ đã thay mặt Ban Chỉ Đạo hướng dẫn chư vị hành giả cùng nhau tu học, hành theo nội quy của ban tổ chức.v.v… Thường trực BTS cũng trao tặng tranh lưu niệm với các đạo tràng.

Tiếp đoàn BTS, các vị chủ hương, hóa chủ, thiền chủ, các hành giả an cư của 06 điểm đạo tràng. Thay mặt đạo tràng cũng báo cáo tình hình tu học tại đạo tràng, về các điều kiện ăn mặc, chăm sóc sức khỏe đều tốt. Chư tôn đức trong Ban giám hạ đã tri ân đến BTS PG tỉnh đã tạo điều kiền và có sự quan tâm đến các đạo tràng trong tỉnh.

Toàn thể các hành giả đều phát nguyện sẽ tu học tốt trong những tháng an cư còn lại.

Huệ Nghiêm