Bế giảng Khóa nghiệp vụ hành chính trụ trì và sinh hoạt Giáo hội 2015

Trải qua 06 ngày học về Bồi dưỡng trụ trì và Sinh hoạt Giáo hội năm 2015, sáng ngày 15/8/2015 đã kết thúc.

Đây là một hoạt động hàng năm vào mùa An Cư Kiết Hạ, nhằm đào tạo hướng dẫn Tăng ni trụ trì về kiến thức hành chánh giáo hội như Quy chế giáo hội, nghị định Tôn giáo chính phủ, các điều lệ của hiến chương và kinh nghiệm trụ trì đã được Chư tôn đức đi trước truyền trao.

HT. Thích Nhật Quang đã thay lời Ban Tổ Chức đúc kết những ý và điều trọng tâm của Khóa học và mong mõi tăng ni tham dự khi trở về tự Viện đem những kiến thức đã học được áp dụng vào thực tế trong sự nghiệm trụ pháp vương gia – trì Như lai tạng của người sứ giả Như lai.

Kết thúc khóa học Ban tổ chức phát cho 270 sổ chứng nhận Bồi dưỡng đến Tăng ni trụ trì.
HN
Mới hơn Cũ hơn