SÁCH NÓI: Tiểu sử Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt

PGĐT - Phật Giáo Đồng Tháp xin gửi đến quý vị bài đọc Tiểu sử Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt (1911-1987).
Cẩn ghi: Thích Vân Phong
Hiệu đính: Thích Lệ Nhật
Giọng đọc: Vô Thường Quán
Ngày 16 tháng 4, 2016


Mới hơn Cũ hơn