Notification

×

Iklan

Thái Lan: Hình ảnh hàng nghìn giới tử Sa Di tí hon khất thực gieo duyên

btsdongthap - 12.4.16 Last Updated 2022-03-11T22:14:39Z
    CHIA SẺ
PGĐT -  Hôm thứ hai, ngày 11 tháng 04 2016, hàng nghìn giới tử Sa Di tí hon ở Tu viện Wat Phra That Doi Kong Mu khất thực gieo duyên tại tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan.

Tại một số quốc gia mà Phật giáo Nguyên thủy được xem như là quốc giáo như: Thái Lan, Sri Lanka, Myanmar, Lào, Campuchia, Lào v.v, việc “xuất gia gieo duyên” đã trở thành một truyền thống văn hóa dân tộc từ hàng nghìn năm.

Việc “xuất gia gieo duyên” tại các quốc gia này được quan niệm như là bổn phận của mỗi người con Phật. Do đó, bất cứ ai trong đời người đều phấn đấu để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ấy.

Công dân các quốc gia này đang làm việc, nếu muốn xuất gia thì cứ viết đơn xin nghỉ một hai tuần để xuất gia gieo duyên.  Được Pháp luật nhà nước bảo trợ cho họ, và vẫn nhận tiền lương bình thường. Thậm chí cán bộ nhà nước như Công an, Quân đội. . . vẫn tham dự các khóa tu thiền định mỗi năm để tăng năng lượng, bồi dưỡng thân tâm, nâng cao trí tuệ.

Truyền thống này ảnh hưởng đến đời sống đạo đức tâm linh của xã hội. Thực tế cho thấy, những ai được sống trong môi trường giáo dục theo tư tưởng Phật giáo đều được nâng cao phẩm giá con người, Chân, Thiên, Mỹ.  Đây là nhân duyên thù thắng của việc xuất gia gieo duyên của các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy.Thích Vân Phong