Notification

×

Iklan

Thông tin nội dung Hội nghị giao ban Phật giáo của 5 tỉnh miền tây

btsdongthap - 10.4.16 Last Updated 2022-04-18T08:06:24Z
    CHIA SẺ
PGĐT -  Chiều ngày 9/4/2016 (3/4/Bính Thân) tại VP. Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, đã triển khai Hội nghị giao ban do Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Đồng Tháp. 

Chủ tọa đoàn TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng 2 TW GHPGVN; cùng chư tôn đức HĐTS; Văn Phòng II; Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh. Về đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thanh Xuân - Ban Tôn giáo Chính phủ, các vị lãnh đạo đại diện Ban Tôn giáo 5 tỉnh; về khách mời có ông Lê Hoàng Tam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Võ Minh Hùng - Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Đồng Tháp, ông Võ Tuấn Lộc Anh - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp, ông Đặng Định Quốc - Trưởng phòng Xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp và các vị trong đoàn. TT. Thích Huệ Thông - đại diện Văn Phòng II đã thông qua đề dẫn Hội nghị giao ban lần 3 với 05 tỉnh miền tây, nội dung do Văn Phòng 2 Trung Ương triển khai thông tư 005 của HĐTS và những vướng mắc tại địa phương, trao đổi công tác Đại hội GHPGVN cấp huyện theo Thông tư 292, Đại hội cấp tỉnh theo Thông tư số 15 v.v.. 

Một số ý kiến trao đổi tại Hội nghị về địa phương: 

BTS tỉnh An Giang: trình bày một vài kiến nghị trong quy định về công nhận các cơ sở chưa tham gia Giáo hội Phật giáo. - BTS tỉnh Kiên Giang nêu những khó khăn trong việc tổ chức Đại hội PG cấp huyện về độ tuổi, những hoạt động tôn giáo chưa cho phép của BTS và chính quyền của tăng ni tại các tỉnh. - BTS tỉnh Đồng Tháp ý kiến về việc Đại hội Phật giáo cấp huyện cần hợp nhất về vị Trưởng ban không kiêm nhiệm 02 nhiệm kỳ và độ tuổi; Ban Tăng sư TW cần hướng dẫn việc tấn phong hàng giáo phẩm đúng Hiến chương, đề xuất việc tổ chức đại giới đàn cho tăng sĩ nào thuộc trung ương cấp và tỉnh cấp, xem xét thống nhất về Giới đàn tại Tỉnh thành cả nước. - BTS tỉnh Vĩnh Long đề xuất bổ nhiệm trụ trì đối với tăng ni trẻ có thời gian, nhiều thủ tục công nhận cơ sở nhưng không được xác nhận do chính quyền địa phương chậm trể, phức tạp về giấy tờ. 

Ý kiến giải trình của các Ban Tôn giáo cấp tỉnh:

Ban Tôn giáo An Giang cho biết hiện vẫn chưa thống nhất giữa tăng ni và tôn giáo bạn, hiện có sự xáo trộn về việc thờ tự tại cơ sở, trong năm 2015 tỉnh An Giang đã công nhận được 30 cơ sở, còn 41 cơ sở (chủ yếu là cốc) xây dựng trái phép tập trung chủ yếu tại khu vực Núi Cấm. 

Ban Tôn giáo Kiên Giang cho biết trong tỉnh xuất hiện trường hợp tu sĩ đi giả danh khất thực, mua bán không đúng chánh pháp, hoạt động Phật giáo có yếu tố nước ngoài thiếu sự cho phép của Hội đồng Trị sự và Ban Tôn giáo Chính phủ, thiếu sự trang nghiêm văn hóa của tăng ni. 

Ban Tôn giáo Đồng Tháp trình ý kiến về Đại lễ Phật đản PL.2560 có thể thay đổi ngày tổ chức Đại lễ không? vì cận ngày bầu cử Quốc hội – Hội đồng Nhân dân các cấp, cần quan tâm trao đổi hài hòa về Đại hội Phật giáo cấp huyện trong nhiệm kỳ tới với nhân sự và độ tuổi nên giữ lại phục vụ cho Giáo hội, chính quyền cũng đã xem xét những hồ sơ công nhận cơ sở, bổ nhiệm trụ trong toàn tỉnh để trình đến Tỉnh ủy xét duyệt. 

Ban Tôn giáo Vĩnh Long ý kiến về việc tăng ni trong tỉnh chưa trang bị tốt về những quy định hành chính Giáo hội và nội quy tăng sự, Phật giáo tỉnh Vĩnh Long cần phải hướng dẫn để tăng ni trụ trì nắm rõ trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long cũng đã công nhận 13 cơ sở gia nhập Giáo hội trong năm 2015.

Ban Tôn giáo Trà Vinh cũng kiến nghị BTS PG Trà Vinh cần sinh hoạt hướng dẫn cho tăng ni về những nội dung Hiến chương và Nội quy Ban tăng sự.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân yêu cầu các tỉnh cần tích cực phát biểu ý kiến khó khăn, xây dựng trên việc họp pháp, quyền lợi đồng bào tín đồ. Ban trị Sự GHPGVN tỉnh thành phải thực thi theo Công văn 292 của Hội Đồng Trị sự GHPGVN để tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, phải hướng dẫn đến toàn Ban Trị sự để chuẩn bị tư tưởng về độ tuổi nhân sự. Thi hành văn bản Giáo hội ban hành và pháp luật Nhà nước; muốn đề xuất công nhận cơ sở, bổ nhiệm trụ trì phải phối họp chặt chẽ giữa Chính quyền và Ban Trị sự cấp tỉnh, phải xác định tư tưởng của cá nhân của tăng ni mới quyết định trụ trì và công nhận cơ sở; phải phối hợp gắn kết, xác thực, giải quyết đúng theo Nghị định 92 và pháp luật của Nhà nước. 

TT. Thích Thiện Thống đã đúc kết ý kiến của các Ban Trị sự GHPGVN 5 tỉnh; Hội nghị giao ban lần trước đã giảm về những việc khó khăn, và được giải quyết. 

Hội Nghị Giao Ban lần này gồm có 10 nhóm ý kiến: 
+ Tự viện, bổ nhiệm trụ trì trẻ cần có thời gian quyết định, công nhận danh xưng tự viện, tấn phong giáo phẩm. 
+ Trụ trì không hợp tác: Ban trị Sự GHPGVN tỉnh không ký bất cứ giấy tờ nào do trụ trì đề xuất. 
+ Xây dựng cơ sở mới: Am thất phát triển nhiều trong cả nước, chủ yếu Ban Trị sự cấp tỉnh chưa quán triệt kỷ luật kỷ cương của Giáo hội, giáo dục tự viện trụ trì đối với đệ tử. 
+ Tự viện coi như là hộ gia đình của Giáo Hội (Giáo hội chỉ có 03 cấp: trung ương, tỉnh, huyện).
+ Cải gia di tự phải thực hiện đúng theo Nội quy Ban Tăng sự TW. + Phật giáo quốc tế phải đăng ký với BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh, phải có văn bản giải quyết theo Ban Tăng Sự TW. 
+ Đại hội cấp huyện: Nhân sự là quan trọng nhất Đại hội, các vị lớn tuổi thỉnh lên chứng minh, trẻ tuổi phải cho vào tham gia đúng theo Nội quy tăng sự, theo Công văn 292 của TW Giáo hội hướng dẫn. + Việc tranh chấp đất đai tại cơ sở tự viện, gia tộc, cơ sở mới thành lập phải đúng theo Hiến chương Giáo hội và Pháp luật. 

Hội nghị giao ban đã tạo điều kiện và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Ban Trị sự Giáo hội của 5 tỉnh, Ban ngành chính quyền tỉnh, giải quyết một số vấn đề tại địa phương, Trung ương Giáo hội sẽ đúc kết lại những ý kiến tại địa phương sẽ gửi thông tư hướng dẫn cho từng địa phương giải quyết.  
Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thực hiện