Notification

×

Iklan

Tháp Mười: Lễ Huý kỵ cố Thượng tọa Thích Thanh Trí tại chùa Tháp Linh

Lệ Nhật - 25.5.16 Last Updated 2022-04-18T08:06:24Z
    CHIA SẺ
PGĐT - Sáng ngày 19/4 Bính Thân, tại chùa Tháp Linh (huyện Tháp Mười), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ Húy kỵ lần thứ 7 ngày viên tịch Thượng tọa Thích Thanh Trí. Sinh thời, Thượng tọa đã từng là chánh đại diện Phật giáo huyện Tháp Mười và là cố trụ trì chùa Tháp Linh.

Đến chứng minh có TT. Thích Chơn Minh - Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng tháp, cùng chư tôn đức tăng ni trong tỉnh và gia quyến của Thượng tọa Thích Thanh Trí về tham dự.

Trong buổi lễ, chư tôn đã đến trước giác linh đường, đốt nhang tưởng niệm cầu giác linh cao đăng Phật quốc.


PG huyện Tháp Mười