Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Kính báo: HT. THÍCH NHẬT MINH tân viên tịch

CÁO PHÓ
- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Huyện Châu Thành
- Môn đồ, Hiếu quyến, Thiện nam, Tín nữ, Phật tử.


VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN


Cố Hòa thượng THÍCH NHẬT MINH
- Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Châu Thành
-Viện chủ chùa Kim Phước

Đã Viên Tịch Vào Lúc:
Ngày 26 tháng 6 năm 2016
(Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân)
TRỤ THẾ: 79 NĂM
HẠ LẠP   : 49 NĂM

Lễ Nhập Kim Quan lúc11 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2016
(Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân)
Lễ Nhập Tháp lúc: 05 giờ, ngày 2 tháng 7 năm 2016
(Nhằm ngày 28 tháng 5 năm Bính Thân)
Tại Khuôn Viên chùa Kim Phước, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Tỉnh Đồng Tháp

KÍNH BÁO

Thường trực BTS. GHPGVN Huyện Châu Thành
                                                            Môn đồ, Hiếu Quyến

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?