Notification

×

Iklan

Kính báo: HT. THÍCH NHẬT MINH tân viên tịch

TT-TT - 27.6.16 Last Updated 2016-06-27T12:58:41Z
    CHIA SẺ
CÁO PHÓ
- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Huyện Châu Thành
- Môn đồ, Hiếu quyến, Thiện nam, Tín nữ, Phật tử.


VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN


Cố Hòa thượng THÍCH NHẬT MINH
- Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Châu Thành
-Viện chủ chùa Kim Phước

Đã Viên Tịch Vào Lúc:
Ngày 26 tháng 6 năm 2016
(Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân)
TRỤ THẾ: 79 NĂM
HẠ LẠP   : 49 NĂM

Lễ Nhập Kim Quan lúc11 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2016
(Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Thân)
Lễ Nhập Tháp lúc: 05 giờ, ngày 2 tháng 7 năm 2016
(Nhằm ngày 28 tháng 5 năm Bính Thân)
Tại Khuôn Viên chùa Kim Phước, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Tỉnh Đồng Tháp

KÍNH BÁO

Thường trực BTS. GHPGVN Huyện Châu Thành
                                                            Môn đồ, Hiếu Quyến