PG Sa Đéc hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020

PGĐT -  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh được tổ chức ngày 8/4, tại Công viên tượng đài Bác Hồ (TP. Sa Đéc). Buổi lễ có sự tham dự các đồng chí lãnh đạo các ban ngành trên địa bàn và các vị chức sắc tôn giáo của thành phố Sa Đéc. Thay mặt cho PG Tp. Sa Đéc, Đại đức Thích Chơn Trí - Trưởng BTS GHPGVN cùng các chư tôn đức thường trực BTS đã về tham dự. 


Bà Đặng thị Mỹ Cẩm thay mặt BTC đánh hồi trống phát lệnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020, bà Cẩm khẳng định “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020 sẽ đem lại nhiều thắng lợi hơn trong giai đoạn mới, với niềm tin vững chắc của toàn dân đại đoàn kết của tỉnh nhà”.  

BTS Phật giáo thành Phố Sa Đéc tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo tại thành phố, với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Huệ Nghiêm

Mới hơn Cũ hơn