Notification

×

Iklan

Lịch trình tổ chức lễ Phật Đản PL.2561 tại Đồng Tháp

TT-TT - 3.5.17 Last Updated 2022-04-17T23:22:38Z
    CHIA SẺ
PGĐT -   BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức tuần lễ Phật Đản tại 12 Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện và các tự viện trong địa bàn toàn tỉnh. Phật Đản PL.2561 tại Đồng Tháp sẽ tổ chức thuyết pháp tại lễ đài chính tại chùa Phước Hưng (Tp.Sa Đéc), phóng đăng tại sông Sa Đéc, diễu hành xe hoa tại Tp.Cao Lãnh và Tp.Sa Đéc.
Phật giáo Đồng Tháp sẽ tổ chức tuần lễ Phật Đản tại từng địa phương trong tỉnh với thời gian địa điểm như sau:


- Ngày 09/04/Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản huyện Châu Thành tại chùa Phước Long; huyện Thanh Bình tại chùa Long Sơn vào lúc 8 giờ sáng.

- Ngày 10/04/Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản huyện Cao Lãnh tại chùa Bửu Lâm vào lúc 8 giờ sáng.

- Ngày 11/04/Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản huyện Lai Vung tại chùa Hội Phước; thị xã Hồng Ngự tại chùa Thiên Tế vào lúc 8 giờ sáng.

- Ngày 12/04/Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản huyện Hồng Ngự tại chùa Thanh Lương vào lúc 8 giờ sáng; huyện Tam Nông tại chùa Quê Hương vào lúc 10 giờ sáng; huyện Tháp Mười tại chùa Thanh Lập vào lúc 17 giờ.

- Ngày 13/04/Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản huyện Lấp Vò tại chùa Thiên Phước; huyện Tân Hồng tại chùa Lập Phúc vào lúc 8 giờ sáng.

- Ngày 15/04/Đinh Dậu: Tổ chức Phật Đản TP.Cao Lãnh tại chùa Hoà Long vào lúc 17 giờ.

- Ban Trị sự Phật giáo Đồng Tháp tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2561 

- DL.2017 lễ đài chính tại chùa Phước Hưng, Tp.Sa Đéc vào 16 giờ ngày 14/04/Đinh Dậu với chương trình: thuyết pháp, phóng đăng, văn nghệ; diễu hành xe hoa tại Tp.Sa Đéc.

Ngày 15/04/Đinh Dậu, lúc 6 giờ sáng, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2561 tại chùa Phước Hưng (số 461, Hùng Vương, Phường 1, Tp.Sa Đéc) và tối cùng ngày BTS Phật giáo Tp.Cao Lãnh tổ chức lễ Phật Đản và đoàn xe hoa sẽ diễu hành tại Tp.Cao Lãnh, dự kiến có khoảng 20 xe hoa tham dự.

Mỗi lễ đài Phật Đản cấp huyện đều có chương trình thuyết pháp, diễu hành xe hoa tại huyện nhà, sau đó mới tập trung xe hoa về lễ đài chính.

Ban TTTT PG Đồng Tháp