Notification

×

Iklan

HT. Thích Giác Liêm thuyết giảng tại đạo tràng an cư kiết hạ Sa Đéc

Lệ Nhật - 21.6.17 Last Updated 2022-04-17T23:22:38Z
    CHIA SẺ
PGĐT - Trưa ngày 20/6/2017, Tăng ni hành giả tập trung tại đạo tràng An cư kiết hạ chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc) thính pháp do HT. Thích Giác Liêm – Ủy viên HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TWGHPGVN chia sẻ những kinh nghiệm trong mùa an cư. 

Với kinh nghiệm an cư thời xưa, tổng hợp các pháp do Đức Phật khi còn tại thế giảng dạy cho hàng đệ tử, chia sẻ những pháp môn cho hành giả thúc liễm thân tâm trau dồi hạnh lành để trở thành những người con ưu tú của đức Phật. 

Đến lắng nghe có 176 các hành giả an cư tại đạo tràng chùa Phước Hưng (chư Tăng) và chùa Giác Tôn (chư Ni) tham cầu Phật pháp; Hòa thượng pháp sư đã sách tấn đến hành giả thông qua Giới – Định – Tuệ, phải tu tập theo pháp duyên khởi thấu hiểu các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Hòa thường cũng khuyên hành giả an cư thường xuyên mỗi năm cần nên nhập hạ hoặc tham học theo các lớp Trung cấp Phật học tại tỉnh nhà, theo nội quy Ban Tăng sự đã thông bạch thông tư của Trung ương Giáo hội hướng dẫn Phật đản, khóa an cư kiết hạ v.v..cần nên nghiêm cứu để bước lên hàng giáo phẩm (tấn phong) thông qua mỗi năm nhập hạ. 

Thượng tọa Thích Chơn Minh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thay lời Ban tổ chức các Đạo tràng an cư kiết hạ trong tỉnh, hoan hỷ cung đón Hòa thượng Thích Giác Liêm vì quan tâm đến Phật giáo Đồng Tháp hằng năm đều về hướng dẫn kinh nghiệm tu tập trong mùa an cư. Hòa thượng thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng và tán thán Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, đã khai giảng 06 điểm an cư với số lượng gần 1.000 hành giả. 


Huệ Nghiêm