Phật giáo huyện Thanh Bình thăm và cúng dường các Đạo tràng an cư kiết hạ PL. 2561

Posted on
 • by
 • Giiang's home
 • in
 • Tiêu đề:
 • PGĐT - Sáng ngày 08.07.2017, đoàn Phật giáo huyện Thanh Bình, do sư cô Thích nữ Huệ Giác và cùng 150 phật tử thiện nam, tín nữ đã đến viếng thăm các trường hạ tại chùa Thanh Lương (Tp.Cao Lãnh), chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh) chùa Phước Huệ, chùa Phước Hưng (Tp.Sa Đéc), chùa Giác Tôn (H. Châu Thành).  Mỗi đạo tràng đoàn đã cúng dường phẩm vật gồm: gạo, dầu, đường, sữa, rau quả và tịnh tài đến các trường hạ. Nhằm để giúp chư Tăng Ni hành giả an cư được an tâm tu học trong suốt 3 tháng mùa mưa.    Lưu Long Giang

  Bài viết liên quan:

  0 Bình luận:

  Đăng nhận xét