Home » » TIN VIDEO: Lễ húy kỵ Thượng tọa Thích Định Chánh - lần thứ 4 tại chùa Linh Thứu

TIN VIDEO: Lễ húy kỵ Thượng tọa Thích Định Chánh - lần thứ 4 tại chùa Linh Thứu

Written By Giiang's home on 15.7.17 | 15.7.17


Thực hiện: Bảo Phong 
Share this article :