Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

TIN VIDEO: Lễ húy kỵ Thượng tọa Thích Định Chánh - lần thứ 4 tại chùa Linh Thứu


Thực hiện: Bảo Phong 

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?