Notification

×

Iklan

Vô cùng kính tiếc Hòa thượng Thích Thiện Hiệp tân viên tịch

TT-TT - 23.8.17 Last Updated 2022-04-17T23:22:38Z
    CHIA SẺ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Môn Đồ Pháp Quyến Vô Cùng Kính Tiếc Báo tin: 
Hòa thượng THÍCH THIỆN HIỆP
Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp. Viện chủ chùa Long Thiền. Địa chỉ : ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp,  viên tịch lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/08/2017 (nhằm 02/07/Đinh Dậu) 
 - Lễ Nhập Quan: 19 giờ ngày 23/08/2017 (nhằm 02/07/Đinh Dậu) 
 - Lễ Viếng: từ 08 giờ ngày 24/08/2017 ( nhằm 03/07/al) 
 - Lễ Truy niệm và Nhập Tháp lúc 14 giờ ngày 06/07/Đinh Dậu tại khuông viên chùa Long Thiền. 

 Ban Tổ Chức Tang Lễ