Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Vô cùng kính tiếc Hòa thượng Thích Thiện Hiệp tân viên tịch

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Môn Đồ Pháp Quyến Vô Cùng Kính Tiếc Báo tin: 
Hòa thượng THÍCH THIỆN HIỆP
Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp. Viện chủ chùa Long Thiền. Địa chỉ : ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp,  viên tịch lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/08/2017 (nhằm 02/07/Đinh Dậu) 
 - Lễ Nhập Quan: 19 giờ ngày 23/08/2017 (nhằm 02/07/Đinh Dậu) 
 - Lễ Viếng: từ 08 giờ ngày 24/08/2017 ( nhằm 03/07/al) 
 - Lễ Truy niệm và Nhập Tháp lúc 14 giờ ngày 06/07/Đinh Dậu tại khuông viên chùa Long Thiền. 

 Ban Tổ Chức Tang Lễ 
Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?