Notification

×

Iklan

Lễ truy niệm và nhập tháp Hòa thượng Thích Chơn Thành

Lệ Nhật - 17.11.17 Last Updated 2022-04-17T11:35:13Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Sáng ngày 28/9/Đinh Dậu (nhằm ngày 16/11/2017), tại chùa Hoà Long (Tp. Cao Lãnh) trang nghiêm Lễ nhập tháp của Cố Hòa thượng Thích Chơn Thành – Uỷ viên Ban Từ Thiện Xã Hội Trung Ương GHPGVN, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Nguyên Trưởng Ban TTXH.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban trị sự GHPGVN Thành Phố Cao Lãnh, Trụ trì Chùa Hoà Long (P.4, TP. Cao Lãnh) chính thức cử hành. 

Lễ truy niệm và nhập tháp dưới sự Chứng minh: HT. Thích Thiện Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương đồng Chứng minh BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, 12 Ban trị sự GHPGVN huyện/thị/thành phố, Tăng ni tự viện trong tỉnh và hàng trăm Phật tử xa gần về tiễn đưa Cố Hòa thượng. Sau khi cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm an tọa, Thượng Toạ Thích Thiện Năng, Phó Ban thường trực BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tóm tắt tiểu sử Cố HT. Thích Chơn Thành về thân thế, thời gian hành đạo và thời kỳ viên tịch. Thường toạ cũng tuyên lời điếu văn của Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp. 

Tiếp theo, lời điếu văn của Ban trị sự GHPGVN Thành Phố Cao Lãnh do Thượng Toạ Thích Thiện Xuân, Phó BTS.GHPGVN Thành Phố Cao Lãnh đôi dòng cảm niệm công đức của Cố HT. Thích Chơn Thành, Phó BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS.GHPGVN Thành Phố Cao Lãnh. Đại Đức Thích Chánh Niệm đại diện Môn đồ Pháp quyến cũng có đôi dòng hoài niệm Ân Sư trước lúc nhập bảo tháp. Thượng Toạ Thích Thiện Năng đã thay mặt Ban chứng minh, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, ban lời đạo từ sách tấn đến hàng đệ tử trong Tăng chúng chùa Hoà Long. Kết thúc phần nghi thức Truy niệm, Thượng Toạ Thích Thiện Thông, Phó BTS.GHPGVN TP. Cao Lãnh thay lời BTC cảm niệm tri ân chư Tôn đức Tăng-già Nhị bộ, các vị khách quý chính quyền đã thân lâm kính viếng và hộ niệm. 

Thượng Toạ chân thành cảm ơn các Phật tử xa gần đã tận tâm hỗ trợ các phương diện, giúp Tang lễ thành tựu viên mãn. Sau cùng, Đại Đức Thích Thiện Chí – Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đương vi Sám chủ, cử phất trần, sái tịnh, tiến hành nghi thức phụng thỉnh Linh mô, kim quan nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Hoà Long. Trong tiếng niệm Phật trầm hùng, đoàn phụng nghinh kim quan tiến về phía trước chánh điện, cử hành lễ trà tỳ, sau đó thỉnh kim quan nhập bảo tháp.
Huệ Nghiêm