Notification

×

Iklan

BTS GHPG VN tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại lễ tưởng niệm 709 năm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Lệ Nhật - 18.12.17 Last Updated 2022-04-17T11:35:13Z
    CHIA SẺ
PGĐT - Ngày 18/ 12, tại Tổ đình chùa Bửu Quang, Phường 1, TP Sa Đéc, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tưởng niệm Đại lễ kỷ niệm 709 năm ngày Đức Vua- Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1/11/ năm Mậu Thân 1/11/ năm Đinh Dậu). 

Quang lâm chứng minh có Hoà thượng Thích Thiện Huệ- Thành viên HĐ chứng minh PGVN, Chứng minh PGVN tỉnh Đồng Tháp; Hoà thượng Thích Phước Thông, Chứng minh đạo sư BTS PGVN tỉnh, Hoà thượng Thích Thiện Phương, Chứng minh PGVN tỉnh Đồng Tháp. Buổi lễ còn có đại biểu của cơ quan Dân vận, UBMTTQVN các cấp tham dự. 


Sơ lược tiểu sử của Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, Hòa thượng Thích Phước Thông- nhấn mạnh: Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, đời và đạo- đạo và đời luôn hòa quyện gắn bó vào nhau vì hạnh phúc của muôn dân, vì sự phát triển của đất nước. Với đời, ngài rất nhân từ, trí tuệ, là nhà chiến lược tài ba, luôn nêu cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, trong chiến đấu thì kiên cường mưu lược, trong hòa bình thì dành hết tâm sức, tìm kế khoan hòa đất nước, với đạo pháp ngài thể hiện gương tu hành chân chính, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và khai sáng thiền phái Trúc Lâm, được xem là đặc trưng của Phật giáo Việt Nam

Hoà thượng Thích Chơn Minh - Trưởng BTS PGVN tỉnh Đồng Tháp đã dâng lời cung kính tưởng niệm công đức cao dày của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông. Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Chứng minh PGVN cùng chư tôn đức Tăng-Ni PGVN tỉnh Đồng Tháp có thời kinh và đốt tâm hương thành kính đảnh lễ Lịch đại Tổ sư, phát nguyện phụng trì đạo pháp nguyện thực hiện tốt phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” thành tựu viên mãn buổi lễ trọng đại này.

Bảo Phong