Home » » TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp kỷ niệm 709 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp kỷ niệm 709 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Written By Giiang's home on 21.12.17 | 21.12.17

Thực hiện: Thiện Đức
Share this article :