Home » » TIN VIDEO: Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười

TIN VIDEO: Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười

Written By Giiang's home on 29.1.18 | 29.1.18

Thực hiện: Bảo Phong
Share this article :