Home » » PHÓNG SỰ VIDEO: Ngôi chùa cổ nhất miền Nam: Bửu Lâm cổ tự

PHÓNG SỰ VIDEO: Ngôi chùa cổ nhất miền Nam: Bửu Lâm cổ tự

Written By Giiang's home on 25.2.18 | 25.2.18


Thực hiện: Thiện Đức
Share this article :
 
Văn phòng BTS.PGVN tỉnh Đồng Tháp
Chùa Bửu Quang, Số 459, đường Hùng Vương Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Emai:phatgiaodongthap@yahoo.com - Tel:(0277) 386-1653
Copyright © 2011. Phật Giáo Đồng Tháp - All Rights Reserved
Biên tập:Ban Thông tin - Truyền thông PG Đồng Tháp
Trình bày: Cư sĩ Lệ Trí