Đại giới đàn Vĩnh Đạt 2018: Bế mạc và trao thưởng

PGĐT - Sáng ngày 27/4/2018 (12/3/Mật Tuất), Hội đồng thập sư giới trường Tăng, giới trường Ni đã truyền giới pháp cho toàn thể giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, tại chùa Phước Huệ và chùa Phước Hưng.
Trước giờ diễn ra buổi lễ, Hội đồng thập sư Ni đã dẫn giới tử qua Giới đàn Tăng cầu chánh giới, Chư tôn đức Hòa Thượng thập sư Tăng đã theo luật mà truyền giới pháp đúng Tỳ Ni Tạng mà Đức Phật dạy.
Buổi chiều cùng ngày, diễn ra lễ bế mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt PL.2561-DL.2018.

Các giới tử một lần nữa phủ phục thành kính trước chư tôn giáo phẩm Ban tổ chức, đảnh lễ thay cho lời tri ân sâu sắc trước khi trở về trú xứ của mình, tri ân đến các Phật tử đã ủng hộ cho giới tử an tâm về vật phẩm khi tham dự thọ giới.

Sau phần tặng thưởng, Hòa thượng Thích Chơn Minh - Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng Ban tổ chức có lời đạo từ, chúc mừng toàn thể giới tử đã thành tựu ý nguyện cần cầu giới pháp, chính thức bước lên thêm một bậc thềm trên lộ trình tiến đến giác ngộ. Nhấn mạnh được giá trị của giới luật và việc thọ nhận, hành trì giới luật hướng đến sự thanh tịnh.
Sau buổi lễ, toàn thể giới tử và Phật tử gần xa đã được truyền trao Bồ-tát giới và tấn hương cúng dường tam bảo.

Một số hình ảnh tại buổi bế mạc:
Huệ Nghiêm
Mới hơn Cũ hơn