Notification

×

Iklan

Hội nghị giao ban HĐTS và BTS Phật giáo 4 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh

TT-TT - 8.6.18 Last Updated 2022-04-17T11:35:13Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Chiều ngày 05/06/2018, HĐTS GHPGVN tổ chức Hội nghị giao ban của Ban TT HĐTS, Văn phòng II T.Ư và BTS Phật giáo tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh tại chùa Viên Quang, Văn phòng BTS Phật giáo Tp.Châu Đốc. 


Chủ tọa hội nghị, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư Ký, Chánh Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN; HT.Thích Tân Đạt, Ủy viên Thư ký HĐTS; Chư tôn đức Ủy viên Thường trực HĐTS, VP II T.Ư Giáo hội, Ban Tăng sự T.Ư, Ban Pháp chế T.Ư, Ban Kiểm soát T.Ư; Chư tôn đức Trưởng Ban, Phó Ban, Chánh Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo 4 tỉnh miền Tây. 

Ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên Ban Tôn giáo Chính Phủ và đại diện Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh cùng tham dự. HT.Thích Huệ Tài, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang phát biểu chào mừng sự quang lâm Chư tôn đức, đại diện lãnh đạo chính quyền. 

HT.Thích Tấn Đạt triển khai đề dẫn hội nghị giao ban với vấn đề hội nghị gồm: Công văn gửi đi đã vượt cấp của Ban Trị sự, triển khai Hiến chương, những điều lệ còn nhiều thắc mắc khó khăn đối các địa phương. Dự thảo ý kiến của các BTS cấp tỉnh/huyện sẽ thảo luận báo cáo đến Văn phòng 2 Trung ương ghi nhận các phật sự tại địa phương giải quyết. Những ý kiến trong hội nghị mang tính chất hòa hợp trong sự đoàn kết và trang nghiêm Giáo hội. Mỗi BTS tham dự đã báo cáo trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương để giải quyết, thảo luận với lãnh đạo chính quyền Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo cấp tỉnh, góp phần cho hoạt động phật sự trong năm 2018. 


Đồng Tháp: phát biểu ý kiến về Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện/thị/thành phố khuyết Trưởng Ban Trị sự có cần bầu cử hay y theo Hiến chương quy định mà cử Trưởng Ban Trị sự cấp huyện. Khóa bồi dưỡng hành chính trụ trì các tỉnh có cần giáo án chung cho cả nước hay tùy theo tỉnh tự lập giáo án giảng dạy. 

Trà Vinh: Công nhận các ban, ngành và một số ngành vẫn chưa thành lập, 253 cơ sở tự viện, đã thành lập thêm 4 cơ sở. Ban Trị sự đã thực hiện đồng bộ các công tác đạt nhiều thành quả so với năm 2017. Chưa đồng thuận một số kiến nghị của Hệ phái Khất sĩ về việc bổ nhiệm trụ trì cho tịnh xá Ngọc Vân (Tp.Trà Vinh) vì chưa đủ điều kiện.


Kiên Giang: phát biểu ý kiến đến Chư tôn đức Chủ tọa cần phổ biến Nội quy Ban Tăng sự T.Ư đến các tỉnh/thành phố sớm nhất để đi vào hoạt động trong nhiệm kỳ VIII của Giáo hội, thống nhất các mẫu hồ sơ khi đăng ký hoạt động phật sự nhóm tại từng địa phương. 

An Giang: Công nhận cơ sở thờ tự, thống nhất các mẫu đơn xin công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì, thuyên chuyển. 


Ông Nguyễn Thanh Xuân: Các Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành đã hoạt động phật sự, nhân sự lãnh đạo hướng dẫn chủ trương của Trung ương Giáo hội rất là ổn định, thực hiện đúng nội quy Ban Tăng sự và Hiến pháp Nhà nước. Năm 2018, đã chính thức ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với các tôn giáo, đồng nhất các điều lệ đối với Chức sắc tín đồ đúng theo Luật tín ngưỡng tôn giáo. HT.Thích Huệ Thông, Chủ tọa Hội nghị giao ban, đúc kết nội dung: Mục đích hội nghị sẽ lắng nghe, tham mưu định hướng tốt về hoạt động phật sự giữa Trung ương, Phật giáo các tỉnh với chính quyền tại địa phương. Hòa thượng đã phúc đáp về các nội dung phát biểu tại hội nghị; Nội quy Ban Tăng sự T.Ư vẫn sử dụng Nội quy nhiệm kỳ VII và sẽ triển khai Nội quy Ban Tăng sự T.Ư vào khoảng tháng 9/2018 với 15 Chương, 90 Điều. Về việc đơn vị tỉnh Trà Vinh, HĐTS GHPGVN sẽ mời Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Hệ phái Khất sĩ về Văn phòng 2 T.Ư thống nhất ý kiến để đưa đến bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Vân (Tp.Trà Vinh). Ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ trình đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN có hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Hội nghị giao ban là một bước phát triển cho Phật giáo tỉnh/thành phố, BTS GHPGVN tỉnh/thành triển khai chủ đề của Giáo hội Kỷ cương – Đoàn kết – Trí tuệ - Hội nhập và thực hiện 09 mục tiêu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Tiêu Nghiêm