Notification

×

Iklan

Thanh Bình: Đạo tràng chùa Nam An cúng dường các điểm trường hạ

TT-TT - 8.7.18 Last Updated 2022-04-17T11:30:28Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Nhằm hỗ trợ cho các chư tăng ni trong mùa cấm túc an cư. Sáng 07/07/2018, đoàn phật tử Đạo tràng chùa Nam An, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp do Ni sư  Thích nữ Huệ Giác làm trưởng đoàn đã hướng dẫn 150 phật tử đến cúng dường các điểm hạ trong tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. 

Tại Đồng Tháp, Đạo tràng đã ghé các Trường ni chùa Khánh An, Trường Trung cấp tăng tại chùa Thanh Lương, Trường Trung cấp ni cơ sở II chùa Hưng Thiền, Trường Trung cấp ni cơ sở I tại chùa Phước Huệ, Trường tăng chùa Phước Hưng, chùa Phước Lâm (cúng dường xây dựng ); Tại Vĩnh Long, đoàn cũng đến chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Vĩnh Long) và Thiền Viện Sơn Thắng (Trường trung cấp tăng).

Các vật phẩm cúng dường lương thực và tịnh tài, tổng kinh phí khoảng  70 triệu đồng phật tử đóng góp.

Đây là hoạt động thường xuyên của chùa Nam An trong những mùa hạ về.Long Giang