H. Cao Lãnh: Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp tổ chức Lễ Dâng y

Posted on
 • by
 • Giiang's home
 • in
 • Tiêu đề:
 • PGĐT- Sáng ngày 10/07/Mậu Tuất (20/08/2018), chư tăng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh) đã tổ chức lễ dâng pháp y và cài bông hồng cài áo.

  Chư Tôn đức quang lâm chứng minh

  Đến chứng minh có HT. Thích Thiện Phương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Thiện Năng, UV HĐTS, Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Đại đức Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Đồng Tháp và chư tôn đức tăng, ni quang lâm cùng hơn 100 phật tử về tham dự.

  Khoảng 100 phật tử về tham dự lễ


  Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Thanh Lương dành cho Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, được khai khóa an cư vào ngày 15/4/Mậu Tuất với sự tham dự 80 hành giả an cư chính thức và tùng hạ. Với sự kính trọng công đức cấm túc an cư tại đạo tràng an cư, phật tử đã tề tựu cúng dường dâng pháp y đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và chư tăng hành giả thông qua nghi thức truyền thống.

  Nghi thức cài hoa hồng 

  HT. Thích Thiện Năng đã thay mặt chư tôn đức đạo từ  Đạo tràng đã hoàn thành công tác phật sự chung của Giáo hội, sau 03 tháng an cư chư tăng sinh sẽ học tiếp năm thứ 2 của khóa VIII.

  Huệ Nghiêm

  Bài viết liên quan: