Home » » TIN VIDEO: Lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa tại chùa Phước Đức

TIN VIDEO: Lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa tại chùa Phước Đức

Written By Giiang's home on 9.8.18 | 9.8.18Thực hiện: Nguyễn Hoàng
Share this article :