Home » » TIN VIDEO: Lễ Tiểu tường Hòa thượng Thích Thiện Hiệp tại chùa Long Thiền

TIN VIDEO: Lễ Tiểu tường Hòa thượng Thích Thiện Hiệp tại chùa Long Thiền

Written By Giiang's home on 13.8.18 | 13.8.18Thực hiện: Nguyễn Hoàng

Share this article :