Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

Thư ngỏ: Ủng hộ xây dựng chùa Thanh Tịnh (Sa Đéc-Đồng Tháp)
Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?