Notification

×

Iklan

TP. Sa Đéc: Công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân

TT-TT - 31.5.19 Last Updated 2022-04-16T08:04:33Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Sáng ngày 29/5/2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân, xã Tân Khánh Đông, Tp. Sa Đéc.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cùng chư tôn thường trực BTS và chư Tăng Ni trụ trì tham dự.

Chùa Minh Tân được khai sơn do cố Thượng tọa Thích Minh Tân xây dựng vào năm 1990, tọa lạc cồn Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, Tp. Sa Đéc, khi đó cố Thượng tọa đặt tên Tịnh xá Ngọc Hoa Giang, cơ sở còn nhỏ, tại vùng cồn Sậy. Thượng Tọa Minh Tân đã hoằng pháp khắp nơi tại các huyện trong tỉnh Đồng Tháp để xây dựng ngôi bảo điện. Trong khoảng thời gian cuối đời của Thượng tọa, Ngài đã trở về Tịnh xá tu tập cho đến ngày viên tịch. Sau đó được Đại đức Thích Thiện An về tiếp nhận giữ gìn, vì nhớ công ơn của Cố Thượng tọa Thích Minh Tân nên đổi tên thành chùa Minh Tân cho đến ngày công nhận cơ sở.

Hòa thượng Thích Chơn Minh đã trao quyết định đến Đại Đức Thiện AnTrong buổi lễ TT. Thích Minh Sơn, Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc quyết định công nhận cơ sở và bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Tân cho Đại Đức Thích Thiện An (thế danh Nguyễn Văn Nhóm) đảm nhiệm chính thức trụ trì, giao trách nhiệm điều hành các Phật sự tại chùa Minh Tân, giữ gìn giáo sản của Giáo hội đúng theo Hiến chương và Pháp luật nhà nước.


Đại đức Thích Thiện An, tân trụ trì đã đối trước chư tôn đức 

Đại đức Thích Thiện An, tân trụ trì đã đối trước chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, thành phố Sa Đéc nhận nhiệm vụ điều hành các Phật sự tại chùa Minh Tân, thực hiện phương châm “phục vụ chúng sanh là nhất thiết cúng dường Chư Phật”, “đạo pháp dân tộc - chủ nghĩa xã hội”…

Huệ Nghiêm