Notification

×

Iklan

TT. Thích Minh Lập tân viên tịch

TT-TT - 7.5.19 Last Updated 2022-04-17T11:30:28Z
    CHIA SẺ
PGĐT-Ban Trị Sự PG huyện Lấp Vò thành kính báo tin: 

TT. Thích Minh Lập

TT. Thích Minh Lập, thế danh Nguyễn Văn Đệ, sinh năm Giáp Tuất, Đạo Lạp 47 năm, trụ thế 86 tuổi. Trụ trì chùa Phước Quang, xã Tân Khánh trung, huyện Lấp Vò.

Vì tuổi cao sức yếu, Thượng tọa đã viên tịch lúc 22h30 ngày 30/03/Kỷ Hợi (4/5/2019).

Lễ cung tống kim quang và nhập bảo tháp lúc 14h00 ngày 04/04/al.

Ban TSPG huyện Lấp Vò