Home » » TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp bế mạc Khóa Bồi dưỡng Hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì năm 2019

TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp bế mạc Khóa Bồi dưỡng Hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì năm 2019

Written By Giiang's home on 30.6.19 | 30.6.19


Ban TT-TT thực hiện
Share this article :