Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp bế mạc Khóa Bồi dưỡng Hành chính Giáo hội và Chức năng trụ trì năm 2019


Ban TT-TT thực hiện

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?