Home » » TIN VIDEO: Khai mạc Khóa tu mùa hè Hoa Từ Bi lần thứ 10 tại Tịnh xá Ngọc Phước

TIN VIDEO: Khai mạc Khóa tu mùa hè Hoa Từ Bi lần thứ 10 tại Tịnh xá Ngọc Phước

Written By Giiang's home on 30.6.19 | 30.6.19Ban TT-TT thực hiện
Share this article :