Home » » TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì và Hành chính Giáo hội năm 2019

TIN VIDEO: Phật giáo Đồng Tháp khai giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì và Hành chính Giáo hội năm 2019

Written By Giiang's home on 27.6.19 | 27.6.19


Nguyễn Hoàng thực hiện
Share this article :