Lấp Vò: Lễ Húy kỵ TT. Thích Định Chánh tại chùa Linh Thứu

PGĐT-Ngày 22/06/Kỷ Hợi (nhằm ngày 24/07/2019), tại chùa Linh Thứu (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 6, cố Thượng tọa Thích Định Chánh, nguyên Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Linh Thứu.


Cố Thượng tọa Thích Định Chánh - Thượng Định Hạ Chánh thế danh Châu Hoằng Uyển, sinh năm 1950 tại làng Bình Thạnh Đông, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang, thuở sinh thời thầy là người sớm giác ngộ Phật pháp, là người thứ 4 trong gia đình cùng cha, mẹ và 2 em đã cắt ái ly gia vào chùa tu niệm. Sinh thời, thầy rất giỏi chữ Hán, đã nghiên cứu nhiều bộ kinh Đại thừa như Lăng Nghiêm, Lăng già Tam Ấn, Đại Bảo Tích, Đại Bát Niết bàn, đặc biệt là Duy Thức Tam Thập Tụng thuộc Pháp tướng tông.Năm 1997, đảm nhiệm Chánh Thư ký, kiêm Hiệu phó Học vụ Trường Cơ bản Phật học Bửu Quang. 

Trong thời gian nhập thất chuyên tu tại Linh Thứu tự, Thượng tọa Thích Định Chánh đã nghiên cứu biên soạn quyển “Chánh Pháp Bát Quan Trai”, được in ấn và phát hành rộng rãi và hoàn thiện bộ kinh Viên Giác giảng giải, lược giải Kinh Dược Sư rồi sau đó an nhiên về chân giác đạo vào ngày 22/06/Tân Mão (2011), trụ thế 62 năm, hạ lạp 29 năm.

Đại đức Thích Minh Chánh, đương nhiệm trụ trì đại diện cho môn đồ tứ chúng đọc tác bạch cúng dường. HT. Thích Phước Thông, CM BTS tỉnh ban đạo từ.

Nhân dịp này, Đạo tràng tu học chùa Linh Thứu đã tổ chức Lễ Vu lan, cài hoa hồng cho phật tử tại Đạo tràng.

Thiện Thảo

Mới hơn Cũ hơn