Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Lễ Vu lan Báo hiếu, Lễ Húy kỵ lần thứ 135 cố HT. Thích Minh Phước và khánh tuế kỷ niệm 57 năm xuất gia HT. Thích Thiện Huệ tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

TT-TT - 20.8.19 Last Updated 2022-03-11T22:51:36Z
    CHIA SẺ