Home » » TIN VIDEO: Lễ Vu lan Báo hiếu, Lễ Húy kỵ lần thứ 135 cố HT. Thích Minh Phước và khánh tuế kỷ niệm 57 năm xuất gia HT. Thích Thiện Huệ tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

TIN VIDEO: Lễ Vu lan Báo hiếu, Lễ Húy kỵ lần thứ 135 cố HT. Thích Minh Phước và khánh tuế kỷ niệm 57 năm xuất gia HT. Thích Thiện Huệ tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc)

Written By Giiang's home on 19.8.19 | 19.8.19

Share this article :