Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Chùa Thiên Phước tổ chức Lễ Vu lan và Lễ Húy kỵ HT. Minh Thông - Hải Huệ PL. 2563

TT-TT - 6.9.19 Last Updated 2022-03-11T22:51:36Z
    CHIA SẺ


Sáng ngay mùng 4 tháng 8 năm Kỷ Hợi (2019). Môn đồ pháp quyến chùa Thiên Phước, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 112 ngày viên tịch cố Hòa thượng Thích Hải Huệ tổ sư khai sơn chùa Thiên Phước.