Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

TIN VIDEO: Chùa Thiên Phước tổ chức Lễ Vu lan và Lễ Húy kỵ HT. Minh Thông - Hải Huệ PL. 2563Sáng ngay mùng 4 tháng 8 năm Kỷ Hợi (2019). Môn đồ pháp quyến chùa Thiên Phước, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 112 ngày viên tịch cố Hòa thượng Thích Hải Huệ tổ sư khai sơn chùa Thiên Phước.

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?