Notification

×

Iklan

TIN VIDEO: Lễ Húy kỵ, an vị Phật tại chùa An Khánh - Lấp Vò - Đồng Tháp

TT-TT - 17.9.19 Last Updated 2022-03-11T22:51:36Z
    CHIA SẺ


Buổi lễ Húy kỵ tại chùa An Khánh được chư tôn đức chứng minh thực hiện với các nghi thức truyền thống tụng kinh, sái tịnh khánh thành tháp chuông, khai đại hồng chung; an vị 10 tượng Phật A Di Đà và nhiễu tháp bảo tháp cố HT. Thích Đạo Tiền trong khuôn viên chùa.