Liên hệ
 • VĂN PHÒNG BTS.PGVN
  TỈNH ĐỒNG THÁP

  Chùa Bửu Quang, số 459
  Hùng Vương, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp
  Email: phatgiaodongthap@yahoo.com
  Tel:(0277) 386-1653

  Mail Instagram Pinterest RSS

TIN VIDEO:Lễ Húy kỵ Cố Ni trưởng Chơn Thanh tại chùa Vạn Thành (Lấp Vò)

Bài viết liên quan:

Bạn là chủ website?