Home » » TIN VIDEO:Lễ Húy kỵ Cố Ni trưởng Chơn Thanh tại chùa Vạn Thành (Lấp Vò)

TIN VIDEO:Lễ Húy kỵ Cố Ni trưởng Chơn Thanh tại chùa Vạn Thành (Lấp Vò)

Written By Giiang's home on 24.9.19 | 24.9.19

Share this article :