Notification

×

Iklan

Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo Đồng Tháp tham dự Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, quản lý truyền thông Phật giáo năm 2019

TT-TT - 3.11.19 Last Updated 2022-04-16T08:02:23Z
    CHIA SẺ
PGĐT- Trong các ngày 1-2/11/2019, theo giấy mời của Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật  giáo Việt Nam về việc Tổ chức khóa tập huấn công tác lãnh đạo và quản lý lĩnh vực thông tin trong Phật giáo.  Ban TT-TT Phật giáo Đồng Tháp đã trở về tham dự Hội nghị, đoàn có 6 thành viên, do Đại đức Thích Lệ Nhật - Trưởng Ban TT-TT PG tỉnh Đồng Tháp trưởng đoàn

Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo Đồng Tháp tại Hội nghị


Khóa tập huấn diễn ra tại chùa Thiên Châu, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Nội dung tập huấn bao gồm vai trò của truyền thông Phật giáo trong giai đoạn công nghệ thông tin phát triển, xử lý khủng hoảng thông tin Phật giáo, đạo đức và kỹ năng người làm truyền thông Phật giáo v.v...tại Hội nghị, nhiều vấn đề thông tin đang nổi cộm cũng được Chư tôn đức lãnh đạo truyền thông Phật giáo và quý diễn giả quan tâm, trong đó cân nhắc đến những vấn đề bất lợi đối công tác quản lý Giáo hội thì ngành truyền thông phải hết sức chú ý...

Hội nghị tập huấn truyền thông năm nay được xem là khá hiệu quả, thành công vì những nội dung tập huấn sát với nhu cầu và thực tế ngành truyền thông đang đối diện. Đặc biệt Hội nghị đã mời những diễn giả là những nhà báo chuyên nghiệp, kinh nghiệm báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm đến các Ban TT-TT các tỉnh thành và các trang báo Phật giáo.

Thiện Thảo